ขั้นตอนการติดตั้ง Google Authentication บนอุปกรณ์ Smart Phone

โอนรหัส Google Authenticator ของคุณ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ใน Google Authenticator จะมีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารหัสโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ใหม่ที่คุณใช้

การซิงค์รหัส Google Authenticator ในอุปกรณ์ทุกเครื่อง
Google Authenticator 6.0 บน Android และ 4.0 บน iOS เสนอตัวเลือกในการซิงค์รหัสยืนยันทั้งหมดในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณใช้ เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี GoogleAndroid iPhone และ iPad


1. ติดตั้งแอป Google Authenticator ในโทรศัพท์

        


2. ในแอป Google Authenticator ให้แตะเริ่มต้นใช้งาน

         


3. จากนั้นแตะ "Sign-in"

         


4. ป้อนบัญชี Gmail

         


5. ป้อนรหัสผ่านบัญชี Gmail

          


6. เมื่อลงชื่อเข้าใช้สมบรูณ์ จะมีสัญลักษณ์  ปรากฏ

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ใน Google Authenticator จะมีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารหัสโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ใหม่ที่คุณใช้