การตั้งค่า ActiveSync บน iPhone หรือ iPad

เมื่อคุณเพิ่มบัญชี Zimbra ด้วยโปรโตคอล Exchange ActiveSync บน iPhone หรือ iPad คุณจะสามารถซิงค์ข้อความอีเมล รายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ กับอุปกรณ์ iOS ของคุณได้

การตั้งค่า ActiveSync บนอุปกรณ์ Android

เมื่อคุณเชื่อมอุปกรณ์ Android ของคุณผ่านโปรโตคอล Exchange ActiveSync กับ Zimbra Server คุณจะเห็นอีเมล กิจกรรม และรายชื่อติดต่อชุดเดียวกันไม่ว่าจะดูในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์