#

Zimbra

1. เริ่มต้นใช้งาน Zimbra Collaboration
2. การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Zimbra
3. การเปลี่ยนภาษาบนหน้าเว็บเมลของ Zimbra
4. การแชร์ข้อมูลบน Zimbra กับเพื่อนร่วมงาน
5. การตรวจสอบโควต้าและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
6. Default Ports สำหรับการใช้งาน Zimbra
7. คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ใช้งาน (.pdf - ภาษาอังกฤษ)
8. คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ดูแลระบบ (.pdf - ภาษาอังกฤษ)
9. การป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ไฟล์ (Ransomware:Crypt0L0cker) บน Zimbra
10. แก้ไขปัญหาการแสดงผล Zimbra Web Client บนเบราว์เซอร์ Google Chrome 45+
11. การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) คืออะไร และเหตุใดจึงต้องเปิดใช้งาน ?
12. การเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) บน Zimbra
13. การตั้งค่าอีเมลบน Ms Outlook ด้วย MAPI
14. การตั้งค่าอีเมลบน Ms Outlook ด้วย IMAP
15. การตั้งค่าอีเมลบน Ms Outlook ด้วย POP3
16. การตั้งค่าโปรแกรม Zimbra Desktop
17. การตั้งค่า ActiveSync บน iPhone หรือ iPad
18. การตั้งค่า ActiveSync บนอุปกรณ์ Android
19. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อความอีเมลของคุณถูกมองว่าเป็นสแปม
20. หลักเกณฑ์และปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกผู้ให้บริการอีเมลที่มีการจัดการ
21. วิธีการตั้งรหัสผ่าน (Password) ให้ปลอดภัยและจำได้
22. การตั้งค่า Forward Mail อัตโนมัติบน Zimbra Mail