การเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) บน Zimbra


ขั้นตอนการตั้งค่า 2FA (Two-Factor Authentication) บนบัญชี Zimbra

1. Login เข้าใช้งานระบบ ZIMBRA EMAIL ที่ URL ของท่าน

    Username: username@yourdomain
    Password:  รหัสที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ


2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนู “การกำหนดลักษณะ (Preferences)”  จากนั้นคลิกเมนู “Accounts” และคลิกที่  “Setup two-step authtication”    

3. ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจ จากนั้นคลิกปุ่ม “Begin Setup”

4. ป้อนรหัสผ่านของ ZIMBRA EMAIL จากนั้นคลิกปุ่ม “Next”   

ตรวจสอบแอปพลิเคชันอื่นๆที่ผ่านการทดสอบของZimbraได้ที่  https://wiki.zimbra.com/wiki/TOTPApps

5. ระบบจะขึ้นข้อความแนะนำแอปพลิเคชันที่รับรองความถูกต้อง เราแนะนำ “Google authenticator”  จากนั้นคลิก“Next”6. ระบบจะสร้าง Key ของบัญชีท่านมาให้ และให้นำ Key ที่ได้รับ ไปกรอกใน แอปพลิเคชัน“Google authenticator”

*** กรณีที่มีการใช้บัญชีอีเมลร่วมกัน (อีเมลส่วนกลาง) และต้องการเปิดใช้แอปพลิเคชัน “Google authenticator” พร้อมกับฟังก์ชั่น 2FA ของ Zimbra บนอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหลายเครื่อง ให้คุณบันทึกรหัสผ่านชุดนี้ไว้ (Capture หน้าจอ เก็บไว้) และนำ Key ไปป้อนในแอปพลิเคชัน “Google authenticator” บนอุปกรณ์ใหม่เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อบัญชีอีเมล คุณก็จะสามารถเชื่อมบัญชีอีเมลของคุณได้กับหลายอุปกรณ์

7. ดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชัน“Google authenticator” บนอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณ เปิดแอปพลิเคชันจากนั้นเลือก “ป้อนคีย์การตั้งค่า”


     

8. กรอกชื่อ Account โดนระบุเป็นชื่ออีเมลของคุณและกรอก Key ที่ได้รับจากระบบ (Key จากข้อ 6) จากนั้นกดปุ่ม “Add”


  
9. (จากข้อ 6) ให้คลิกปุ่ม “ถัดไป” ระบบจะแสดงหน้าใส่รหัสเพื่อยืนยันการตั้งค่า ให้นำรหัสตัวเลข 6 ตัวที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน “Google authenticator” มากรอกในระบบ ZIMBRA EMAILจากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”