การตรวจสอบ Log E-mail

สำหรับการใช้งาน Email บางครั้งผู้ดูแลจำเป็นจะต้องตรวจสอบ Email log เพื่อหาสาเหตุการรับ - ส่ง ที่ไม่ปกติ
 การตรวจสอบ Email ขาเข้าด้วย Logs Filter

1. ให้คลิกที่เมนู Incoming > Logs
* หากต้องการเพิ่มเงื่อนไขในการค้นหา Logs ให้คลิกไปที่ New rule และพิมพ์เงื่อนไขในการค้นหา


      

 2. พิมพ์เงื่อนไขในการค้นหา Logs จากนั้นคลิกที่ปุ่มค้นหา


  

การตรวจสอบ Email เฉพาะที่มีสถานะ Quarantined

1. ให้คลิกที่ Incoming > Spam quarantined
    ระบบจะแสดงข้อมูล Email เฉพาะที่เป็นสถานะ Quarantined

        Solutions
Zimbra Cloud Mail
อีเมลพร้อมใช้งานเหมาะสำหรับทั้งบุคคลและองค์กร เพื่อปรับปรุงการสื่อสารได้สะดวกและปลอดภัย บริการดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชม. จากทีม Zimbra
Dedicated Email Server
ระบบอีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อรับส่งและจัดเก็บอีเมลโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้รายเดียว เหมาะกับองค์กรที่ต้องการระบบอีเมลที่มีความเป็นส่วนตัวสูง
Zimbra Coexistence Deployment
ใช้งานอีเมล 2 แพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ โดเมนเดียวกันเป็นวิธีลดค่าใช้จ่ายและ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
Recommend Articles
blog-1
Outlook New

Microsoft Outlook New For Windows

schedule  25 Mar 2024
blog-1
Microsoft Outlook 365 และ Exchange ปิดการตั้งค่า POP3 | IMAP ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

Outlook365 | Exchange ปัจจุบัน Microsoft ได้ปิดการใช้งานการตั้งค่า POP3/IMAP เรื่องความปลอดภัย ถ้าต้องการใช้งานต้อง PowerShell เปิดเพื่อ Enable เท่านั้น

schedule  25 Mar 2024