DirectAdmin
blog-1
การอัปโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรมไฟล์ซิลลา (FileZilla Client)

อัปโหลดไฟล์อย่างสะดวกด้วย FileZilla Client: ขั้นตอนง่ายในการใช้โปรแกรมนี้เพื่ออัพโหลดไฟล์และจัดการข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

schedule  12 Jan 2024
blog-1
แก้ปัญหา charset ของ mysql กับปัญหาภาษาไทยอ่านไม่ออก ?

ปัญหา charset ใน MySQL ที่ทำให้ภาษาไทยอ่านไม่ออกสามารถแก้ไขได้โดยตรงในการตั้งค่าของ MySQL Database, Table, หรือ Column

schedule  27 Nov 2023
blog-1
การสร้าง database (mysql) และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าฐานข้อมูลทำอย่างไร?

ขั้นตอนง่ายในการสร้างฐานข้อมูล (MySQL) และกำหนดรหัสผ่านเพื่อการเข้าถึง - คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลของคุณ

schedule  27 Nov 2023
blog-1
อัปโหลดข้อมูลเว็บไซต์ ด้วย filezilla

เรียนรู้การอัปโหลดข้อมูลเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย FileZilla: ติดตั้งและใช้โปรแกรม FileZilla ในขั้นตอนที่เข้าใจง่าย เพื่อการส่งข้อมูลและการจัดการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ

schedule  17 Mar 2024
blog-1
การ Login เข้าจัดการเว็บไซต์ ด้วย Direct Admin Control Panel

เข้าสู่ระบบผ่าน Direct Admin Control Panel: ขั้นตอนง่ายในการเข้าถึงและจัดการเว็บไซต์ของคุณผ่านแพลตฟอร์ม Direct Admin Control Panel

schedule  27 Nov 2023