การใช้งาน Google Workspace
blog-1
การเพิ่มบัญชี Google บน Outlook

เพิ่มบัญชีอีเมล Google บน Outlook คือกระบวนการที่ง่ายและสามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

schedule  20 Feb 2024
blog-1
การเปิด 2FA Google Workspace

การเปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองขั้นตอน (2FA) ใน Google Workspace เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณ โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจหรือองค์กรของคุณที่จะปกป้อง

schedule  20 Feb 2024
blog-1
การนำเข้า Calendar

ปฏิทินเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการนัดหมาย เหตุการณ์ และกิจกรรมต่างๆ ของเรา เราสามารถนำเข้าปฏิทินจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่ปฏิทินของเราได้ เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนและสะดวกยิ่งขึ้น

schedule  17 Jan 2024
blog-1
การสร้าง Google meeting

Google Meet เป็นบริการการประชุมทางวิดีโอฟรีจาก Google Workspace ช่วยให้คุณสามารถสนทนาแบบเห็นหน้ากันกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานได้ คุณสามารถสร้างการประชุม Google Meet ได้จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ

schedule  16 Jan 2024
blog-1
Google Workspace

Google Workspace สำหรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ในองค์กรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ แหล่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Google Workspace โดยใช้เทคโนโลยีความช่วยเหลือพิเศษ

schedule  28 Nov 2023