...
คำถามที่พบบ่อย

เป็นการรวบรวมคำถามที่พบบ่อยในการใช้งาน E-mail Zimbra

schedule  01 Sep 2023
...
การใช้งาน Zimbra Collaboration กับ Thunderbird

คู่มือนี้แสดงวิธีการเข้าถึง Zimbra Mail รายชื่อ และปฏิทินโดยใช้ Thunderbird 102

schedule  24 Aug 2023
...
การส่งจดหมายพร้อมกับลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (S/MIME)

S/MIME ย่อมาจาก Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสคีย์สาธารณะ (โดย IETF) ใช้สำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ลายเซ็นดิจิตอล) และการเข้ารหัสอีเมล เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย ช่วยปกป้องข้อมูลและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับให้กับข้อความอีเมลขององค์กร

schedule  24 Aug 2023
...
การใช้งาน Zoom Meeting บน Zimbra

คุณสามารถสร้างการนัดหมายในปฏิทินของ Zimbra เชื่อมโดยไปยังบัญชีการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ของคุณโดยอัตโนมัติให้คุณ ลงชื่อเข้าใช้งานใหม่ ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน พร้อมกับเลือกเวอร์ชั่นอินเตอร์เฟส หรือ ไคลเอ็นต์ของ Zimbra แบบโมเดิร์น (Modern – เวอร์ชั่นใหม่)

schedule  24 Aug 2023
...
How to configure Mac-OSX to access your Zimbra Calendar+Reminders

schedule  24 Aug 2023
...
How to configure Mac-OSX to access your Zimbra Addressbook

schedule  24 Aug 2023
...
How to connect zimbra email on Mac (Imap)

schedule  24 Aug 2023
...
การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ(Add Contact)

Zimbra จะติดตามทุกคนที่สื่อสารกับคุณด้วยการสร้างรายชื่อติดต่อ เมื่อคุณเพิ่มชื่อผู้ติดต่อในระบบแล้ว คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อผู้ติดต่อลงในอีเมล Zimbra จะแสดงรายชื่ออีเมลของพวกเขาเป็นคำแนะนำโดยอัตโนมัติ

schedule  24 Aug 2023
...
ผู้ติดต่อ (Contacts)

เนื้อหาในส่วนนี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชั่น ผู้ติดต่อ ของ Zimbra คลิกไปที่ไอคอน ด้านบน เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซต่อไปนี้

schedule  24 Aug 2023
...
สร้างงานใหม่ (Create a Task)

บานหน้าต่างด้านขวาสุดของแท็บปฏิทิน จะแสดงรายการงานทั้งหมดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หัวข้อ งาน (Task)

schedule  24 Aug 2023
...
สร้างกลุ่มงาน (Create List)

บานหน้าต่างด้านขวาสุดของแท็บปฏิทิน จะแสดงรายการงานทั้งหมดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หัวข้อ งาน (Task)

schedule  24 Aug 2023
...
การแชร์ปฏิทิน (Share a Calendar)

schedule  24 Aug 2023
...
การสร้าง Calendar ชุดใหม่

สำหรับ Zimbra Web Client สามารถสร้างชุด Calendar ได้มากกว่า 1 ชุดไว้สำหรับ รองรับการแบ่งข้อมูลหรือการนัดหมายต่างๆเพื่อง่ายต่อการแบ่งแยกประเภทการนัดหมาย ซึ่งมีวิธีการเพิ่มดังนี้

schedule  24 Aug 2023
...
การสร้างตารางนัดหมายใหม่ (Schedule and event)

schedule  24 Aug 2023
...
ปฏิทินและบานหน้าต่างงาน (Calendar & Tasks)

เนื้อหาในส่วนนี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชั่น ปฏิทินนัดหมาย ของ Zimbraคลิกที่ไอคอนปฏิทินบนแท็บเมนูด้านบน เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซต่อไปนี้

schedule  24 Aug 2023
...
แชร์โฟลเดอร์กระเป๋าเอกสาร Share Briefcase

แชร์โฟลเดอร์กระเป๋าเอกสาร โฟลเดอร์กระเป๋าเอกสารเริ่มต้นหรือโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งปรากฏภายใต้ โฟลเดอร์ สามารถแชร์กับผู้ใช้รายอื่นได้

schedule  24 Aug 2023
...
การสร้างโฟลเดอร์ย่อย Briefcase

โฟลเดอร์ย่อยที่สามารถสร้างขึ้นภายใต้กระเป๋าเอกสาร

schedule  24 Aug 2023
...
การอัปโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ใน Briefcase

schedule  24 Aug 2023
...
กระเป๋าเอกสาร (Briefcase)

คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันกระเป๋าเอกสารโดยเข้าไปที่ ไอคอน ที่จัดเก็บคราว กระเป๋าเอกสาร (Cloud Storage → Briefcase) ซึ่งจะประกอบไปด้วย

schedule  24 Aug 2023
...
เรียกคืนข้อความที่ส่ง (Undo Send)

เมื่อคุณเปิดใช้คุณลักษณะ ยกเลิกที่ส่งไป (Undo Send) คุณสามารถยกเลิกหรือเรียกคืนอีเมลที่คุณเพิ่งส่งได้ ทันทีที่คุณส่งอีเมล คุณจะได้รับกล่องข้อความการแจ้งเตือน ส่งข้อความแล้ว พร้อมกับแสดงปุ่ม เลิกทำ การแจ้งเตือนนี้จะคงอยู่เพียงไม่กี่วินาที เมื่อการแจ้งเตือนนี้หายไป จะไม่สามารถเรียกคืนได้

schedule  24 Aug 2023
...
การมอบสิทธิ์ (delegated authority to account) และการส่งอีเมลขาออกในนามผู้มอบสิทธิ์ (on behalf)

schedule  24 Aug 2023
...
การเขียนข้อความอีเมล และตั้งเวลาส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ (Send Later)

schedule  24 Aug 2023
...
มุมมองข้อความ (Conversation View)

มุมมองข้อความ Conversation View คืออะไร ? มุมมองรูปแบบ Conversion Views คือ รูปแบบการแสดงผลเนื้อหา Email Message ที่เป็นลักษณะแบบการสนทนา

schedule  24 Aug 2023
...
การกำหนดเงื่อนไขการส่งอีเมล HTML / Plain Text, BCC, High Priority, Request Read Receipt

schedule  24 Aug 2023
...
การเขียนและส่งข้อความอีเมล (Compose and Send a Message)

schedule  24 Aug 2023
...
ตรวจสอบสถานะการ Share ต่างๆ

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการแชร์ข้อมูลของตนเองได้ว่าแชร์ข้อมูลใดๆให้ผู้อื่นและแก้ไขหรือถอนสิทธิ์การแชร์

schedule  24 Aug 2023
...
การ Import/Export ข้อมูล Mail, Calendar, Contacts

schedule  24 Aug 2023
...
การสร้างจดหมายตอบกลับอัตโนมัติ (Out-of-Office Message) บน Zimbra

วิธีการตั้งค่าจดหมายตอบกลับอัตโนมัติ (Out-of-Office Message)

schedule  24 Aug 2023
...
การสร้าง Mail Filter สำหรับจัดการ Email บน Zimbra

ระบบ Mail Filter ใช้เพื่อบริหารจัดการกฎต่างๆ เมื่อมี Email เข้ามาหรือส่ง Email ออกไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมันนิยมนำมาจัดระเบียบ Email ให้เข้าไปในแต่ละ Folder ได้อัตโนมัติ

schedule  24 Aug 2023
...
เพิ่ม Persona เพื่อให้มีชื่อส่ง Email หลายชื่อ

สำหรับการเพิ่ม Persona นั้นช่วยในส่วนของชื่อ Email (Display Name) สำหรับการส่ง Email ที่ต้องการ มากกว่า 1 ชื่อแต่ใช้ชื่อ Email Account เหมือนเดิม

schedule  24 Aug 2023
...
การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นกู้คืนข้อมูลบนถังขยะ Dumpster (กรณีเผลอลบข้อมูลในถังขยะ คุณยังสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้)

บนระบบ Zimbra Webmail นั้นมี Feature ชื่อว่า Dumpster (ถังขยะสำรอง) ทำขึ้นมาเพื่อกรณีเผลอลบข้อมูลในถังขยะออก (สามารถกู้คืนข้อมูลในถังขยะได้ 30 วันย้อนหลัง)

schedule  24 Aug 2023
...
การสร้างอีเมลกลุ่ม Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mail บน Zimbra

Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mail คือ บัญชีอีเมลเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบของ Zimbra มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ใช้เป็น Contact Point สำหรับรับอีเมลขาเข้าและกระจายส่งต่อไปให้กับสมาชิกในกลุ่ม (ไม่มี mailbox อยู่จริง รับอีเมลแล้วกระจายต่ออย่างเดียว) 2. ใช้เป็น Contact Point สำหรับการกำหนดสิทธิ์การบริหารจัดการแบบกลุ่มของผู้ดูแลระบบ วิธีการสร้างอีเมลกลุ่ม (Distribution List)

schedule  24 Aug 2023
...
วิธีการแก้ไข Import Contact ภาษาไทย เข้า Zimbra แล้วภาษาเพี้ยน

schedule  24 Aug 2023
...
การ Import Contact(.csv) ไปยัง Zimbra

schedule  24 Aug 2023
...
การกำหนดโควต้าพื้นที่จัดเก็บอีเมลสำหรับ user (Mailbox Quota Limit)

schedule  24 Aug 2023
...
การเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล (ระดับผู้ดูแลระบบ)

schedule  24 Aug 2023
...
การสร้างหรือเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่บน Zimbra (Add New Email Account)

Zimbra (Add New Email Account)

schedule  24 Aug 2023
...
Sync calendar จาก Server ด้วย CalDav Synchronizer

ปกติแล้วการ Setting Email ในรูปแบบ POP / IMAP จะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถ Sync Calendar จาก Mail Server มาที่ Outlook ได้ หากใช้งาน Add-On CalDav Synchronizer จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง Mail Server กับ Microsoft Outlook และจากนั้นทำการ Sync Calendar มาที่ Microsoft Outlook ได้ซึ่งมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้

schedule  24 Aug 2023
...
การตั้งค่า Archive สำหรับ Microsoft outlook 2010/2013

การตั้งค่า Archive mail เป็นการบันทึกข้อมูลอีเมล์ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ช่วยทำให้พื้นที่อีเมล์ในชื่อบัญชีผู้ใช้บนเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ลดลงและเป็นการสำรองข้อมูลอีกด้วย โดยการ archive จะเป็นการเก็บไฟล์แบบ Outlook data files (*.pst)

schedule  24 Aug 2023
...
การตั้งค่า Global Address List ของ Zimbra ใน outlook 2010/2013

การนำรายชื่อผู้ติดต่อจาก Zimbra ไปยังโปรแกรม Outlook สามารถทำได้ดังนี้

schedule  24 Aug 2023
...
การสร้างลายเซ็นบน Zimbra mail (Signatures)

คุณสามารถมีลายเซ็นเริ่มต้นได้สองแบบต่อบัญชี บวกกับลายเซ็นเพิ่มเติมที่คุณอาจเลือกใช้

schedule  24 Aug 2023
...
ขั้นตอนการติดตั้ง Google Authentication บนอุปกรณ์ Smart Phone

โอนรหัส Google Authenticator ของคุณ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ใน Google Authenticator จะมีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารหัสโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ใหม่ที่คุณใช้

schedule  24 Aug 2023
...
การแก้ไขปัญหาฟอนต์แสดงภาษาไม่ถูกต้องบน Microsoft Outlook

กำหนดค่าชุดอักขระใน Microsoft Outlook เพื่อส่งข้อความขาออกใน Unicode (UTF-8)

schedule  24 Aug 2023
...
การตั้งค่า Forward Mail อัตโนมัติบน Zimbra Mail

schedule  24 Aug 2023
...
วิธีการตั้งรหัสผ่าน (Password) ให้ปลอดภัยและจำได้

รหัสผ่านเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานหรือในระบบที่ต้องการความปลอดภัย ซึ่งรหัสผ่านถือเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคลนั้นๆ การใช้งานรหัสผ่านจึงช่วยป้องกันความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบนั้นได้ หากผู้ใช้งานไม่ให้ความสำคัญในการตั้งค่ารหัสผ่านก็จะทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถคาดเดารหัสผ่านและเข้าถึงข้อมูลของท่านได้อย่างง่ายดาย

schedule  24 Aug 2023
...
ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกผู้ให้บริการอีเมล

เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณกำลังเลือกผู้ให้บริการอีเมลที่มีการจัดการของ Zimbra ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจและการสนับสนุนที่คุณต้องการ

schedule  02 Sep 2023
...
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อความอีเมลของคุณถูกมองว่าเป็นสแปม

ช่วยลดความเสี่ยงที่อีเมลของคุณจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม และสามารถเพิ่มโอกาสที่ข้อความอีเมลของคุณจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของผู้รับ

schedule  24 Aug 2023
...
การตั้งค่า ActiveSync บนอุปกรณ์ Android

เมื่อคุณเชื่อมอุปกรณ์ Android ของคุณผ่านโปรโตคอล Exchange ActiveSync กับ Zimbra Server คุณจะเห็นอีเมล กิจกรรม และรายชื่อติดต่อชุดเดียวกันไม่ว่าจะดูในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

schedule  24 Aug 2023
...
การตั้งค่า ActiveSync บน iPhone หรือ iPad

เมื่อคุณเพิ่มบัญชี Zimbra ด้วยโปรโตคอล Exchange ActiveSync บน iPhone หรือ iPad คุณจะสามารถซิงค์ข้อความอีเมล รายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ กับอุปกรณ์ iOS ของคุณได้

schedule  24 Aug 2023
...
การตั้งค่าโปรแกรม Zimbra Desktop

Zimbra Desktop เป็นโปรแกรมอีเมลที่ติดตั้งบนเครื่องผู้ใช้งาน พัฒนาโดยทีม Zimbra ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งาน Zimbra ได้ครบทุกฟังก์ชั่นเหมือนกับการใช้งาน zimbra บนเว็บเบราว์เซอร์ (Webmail)

schedule  24 Aug 2023
...
การตั้งค่าอีเมลบน Ms Outlook ด้วย POP3

โปรโตคอล POP3 ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ไปจัดเก็บยังอุปกรณ์และอ่านแบบออฟไลน์ได้ เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ผู้ใช้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำกัด หรือมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ต่อเนื่อง

schedule  24 Aug 2023
...
การตั้งค่าอีเมลบน Ms Outlook ด้วย IMAP

โปรโตคอล IMAP ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอีเมลได้จากหลายอุปกรณ์ โดยดึงและจัดการข้อความอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล โดยไม่จำเป็นต้อง download ข้อความหรือเอกสารแนบลงบนเครื่อง

schedule  24 Aug 2023
...
การตั้งค่าอีเมลบน Ms Outlook ด้วย MAPI

โปรโตคอล MAPI จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับและส่งอีเมล สร้างและกำหนดปฏิทินการนัดหมาย รวมถึงสามารถจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและจัดการงานบน Zimbra เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสะดวก

schedule  24 Aug 2023
...
การเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) บน Zimbra

เมื่อเปิดใช้งาน 2FA แม้ว่าแฮ็กเกอร์หรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีรหัสผ่านที่ถูกต้องของผู้ใช้ แต่พวกเขาจะเข้าถึงบัญชีของคุณไม่ได้ เนื่องจากต้องยืนยันด้วยรหัสหรือโทเค็นเฉพาะที่ส่งไปให้อีกครั้ง สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมากและช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ

schedule  24 Aug 2023
...
การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) คืออะไร และเหตุใดจึงต้องเปิดใช้งาน ?

กระบวนการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดให้ผู้ใช้ระบุตัวตนสองรูปแบบที่แตกต่างกัน ก่อนที่จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบหรือบัญชี โดยทั่วไปแล้ว ปัจจัยแรกคือรหัสผ่าน ในขณะที่ปัจจัยที่สองคือรหัสหรือโทเค็นเฉพาะที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนของผู้ใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือสร้างโดยแอปยืนยันตัวตน

schedule  24 Aug 2023
...
แก้ไขปัญหาการแสดงผล Zimbra Web Client บนเบราว์เซอร์ Google Chrome 45+

วิธีการแก้ไขปัญหาการแสดงผล Zimbra Web Client บนเบราว์เซอร์ Google Chrome 45+

schedule  24 Aug 2023
...
การป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ไฟล์ (Ransomware:Crypt0L0cker) บน Zimbra

การป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ไฟล์ (Ransomware:Crypt0L0cker) บน Zimbra

schedule  24 Aug 2023
...
คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ดูแลระบบ (.pdf - ภาษาอังกฤษ)

คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ดูแลระบบ (.pdf - ภาษาอังกฤษ)

schedule  24 Aug 2023
...
คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ใช้งาน (.pdf - ภาษาอังกฤษ)

คู่มือการใช้งาน Zimbra สำหรับผู้ใช้งาน (.pdf - ภาษาอังกฤษ)

schedule  24 Aug 2023
...
Default Ports สำหรับการใช้งาน Zimbra

Port มาตรฐานสำหรับการสื่อสารบน Zimbra

schedule  24 Aug 2023
...
การตรวจสอบโควต้าและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

หากต้องการตรวจสอบโควต้าและพื้นที่จัดเก็บที่ใช้กับบัญชี Zimbra ของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

schedule  24 Aug 2023
...
การแชร์ข้อมูลบน Zimbra กับเพื่อนร่วมงาน

ฟังก์ชั่น Sharing บน Zimbra Collaboration จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล Email, Contact, Calendar, Task และ Briefcase

schedule  24 Aug 2023
...
การเปลี่ยนภาษาบนหน้าเว็บเมลของ Zimbra

โดยค่ามาตรฐาน Zimbra จะทำแสดงผลบน user interface ด้วยภาษาตามระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งาน

schedule  24 Aug 2023
...
การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Zimbra

สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งาน Zimbra ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเองโดย Login เข้าสู่หน้า Webmail ของ Zimbra

schedule  24 Aug 2023
...
เริ่มต้นใช้งาน Zimbra Collaboration

หากคุณกำลังเริ่มต้นใช้งาน Zimbra Email & Collaboration ครั้งแรก คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งาน Zimbra อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

schedule  24 Aug 2023