การนำเข้า Calendar

ปฏิทินเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการนัดหมาย เหตุการณ์ และกิจกรรมต่างๆ ของเรา เราสามารถนำเข้าปฏิทินจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่ปฏิทินของเราได้ เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนและสะดวกยิ่งขึ้น

1. เปิด google เลือก "ปฏิทิน"2. คลิกที่ Icon ฟันเฟือง เลือก "การตั้งค่า"


3. คลิก "นำเข้าและส่งออก" เลือก "นำเข้า"  คลิก "คลิกเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์"
4. เลือกไฟล์ที่มีนามสกุล .csv


5.เลือกไฟล์แล้วคลิกนำเข้า6. คลิก"ตกลง"

Solutions
Zimbra Cloud Mail
อีเมลพร้อมใช้งานเหมาะสำหรับทั้งบุคคลและองค์กร เพื่อปรับปรุงการสื่อสารได้สะดวกและปลอดภัย บริการดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชม. จากทีม Zimbra
Dedicated Email Server
ระบบอีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อรับส่งและจัดเก็บอีเมลโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้รายเดียว เหมาะกับองค์กรที่ต้องการระบบอีเมลที่มีความเป็นส่วนตัวสูง
Zimbra Coexistence Deployment
ใช้งานอีเมล 2 แพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ โดเมนเดียวกันเป็นวิธีลดค่าใช้จ่ายและ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
Recommend Articles
blog-1
Outlook New

Microsoft Outlook New For Windows

schedule  25 Mar 2024
blog-1
Microsoft Outlook 365 และ Exchange ปิดการตั้งค่า POP3 | IMAP ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

Outlook365 | Exchange ปัจจุบัน Microsoft ได้ปิดการใช้งานการตั้งค่า POP3/IMAP เรื่องความปลอดภัย ถ้าต้องการใช้งานต้อง PowerShell เปิดเพื่อ Enable เท่านั้น

schedule  25 Mar 2024