การใช้งาน Google Workspace
...
การเพิ่มบัญชี Google บน Outlook

เพิ่มบัญชีอีเมล Google บน Outlook คือกระบวนการที่ง่ายและสามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

schedule  20 Feb 2024
...
การเปิด 2FA Google Workspace

การเปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองขั้นตอน (2FA) ใน Google Workspace เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณ โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจหรือองค์กรของคุณที่จะปกป้อง

schedule  20 Feb 2024
...
การนำเข้า Calendar

ปฏิทินเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการนัดหมาย เหตุการณ์ และกิจกรรมต่างๆ ของเรา เราสามารถนำเข้าปฏิทินจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่ปฏิทินของเราได้ เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนและสะดวกยิ่งขึ้น

schedule  17 Jan 2024
...
การสร้าง Google meeting

Google Meet เป็นบริการการประชุมทางวิดีโอฟรีจาก Google Workspace ช่วยให้คุณสามารถสนทนาแบบเห็นหน้ากันกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานได้ คุณสามารถสร้างการประชุม Google Meet ได้จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ

schedule  16 Jan 2024
...
Google Workspace

Google Workspace สำหรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ในองค์กรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ แหล่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Google Workspace โดยใช้เทคโนโลยีความช่วยเหลือพิเศษ

schedule  28 Nov 2023